ستاره حریف استقلال، برترین بازیکن هفته لیگ عربستان

استقلال