فصل جدید در کتاب تراکتور

تیم تراکتور سازی تبریز که در فصل اخیر به خاطر پرونده های بدهی به بازیکنان خارجی محروم شده بود. و فصل گذشته مشکلاتش دو چندان شده بود، حالا گویی وارد دوران جدید می‌شود.

تیم تراکتور سازی که زیر نظر سپاه فعالیت می‌کرد و بازیکنان سرباز را به خدمت می‌گرفت. این امر موجب ناراحتی تیم های مبدا بازیکن سرباز شده بود. در نگاه اول همه چیز به نفع تراکتور می‌نمود اما  قضیه به گونه ای دیگر پیش رفت. به طوری که تیم ، جای بازیکنان اصلیش را به سربازان داد. سربازانی که هواداران این تیم به ندرت بازی آنها را پسندیدند.

وضعیت بحرانی فصل گذشته، و نارضایتی هواداران، موجب استعفای مدیریت شد. و در آخر فصل تصمیم  خصوصی سازی این تیم محبوب گرفته شد.

پس از کش و قوس های فراوان بر نحوه انجام واگذاری و روند این کار، حالا اخبار داخل باشگاه حکایت از به توافق رسیدن با جناب آقای زنوزی ؛( که از سرمایه داران معروف تبریز است و گسترش فولاد را تا اینجا نسبتا خوب اداره و پشتیبانی کرده، ) دارند.

تجربه خصوصی شدن تیم ها در ایران اغلب تلخ بود. باید دید مالک جدید و هواداران چه سرنوشتی برای این تیم رقم خواهند زد.

تراکتورسازی